Måned Spilledato Tidspunkt Turnering Aktivitet
APRIL Søndag 7. april Kl. 09:00 (kanon) B & O Vedbæk åbningsturnering Klubturnering
  Søndag 28. april   Junior åbningsturnering Juniorturnering
MAJ Lørdag 4. maj Kl. 08:00
DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 5. maj Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 12. maj Kl. 08:10 og 13:00 5. maj pokalen Tavlematch
  Søndag 19. maj Kl. 08:30 Werners Tallerken Tavlematch
 Juni Lørdag 1. juni Kl. 08:00 (kanon) Mike´s Match Klubturnering
  Lørdag 8. juni Kl. 08:30 Ladies Cup og Rungsted Pokalen kval Tavlematch
  Søndag 9. juni Kl. 08:00 og 13:00 Ladies Cup og Rungsted Pokalen finaler Tavlematch
  Mandag 10. juni Kl. 09:00 RGK Putting mesterskab Klubturnering
  Lørdag 15. juni Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 16. juni Kl. 08:40 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 23 .juni Kl. 08:30 Familieturnering (åben) Åben klubturnering
JULI 1. - 5. juli Hele dagen RGK Junioruge 2019 Junioruge
         
AUGUST 7. - 11. august Div. tidspunkter RUNGSTED UGEN 2019  
  Onsdag 7. august Kl. 09:00 (kanon) Eagle Club Invitationsturnering (åben) Rungsted Uge
  Torsdag 8. august Kl. 09:00 Laudrup Vin - Greensome Rungsted Uge
  Fredag 9. august Kl. 09:30 Ægteskabsturnering - presented by Laudrup (åben) Rungsted Uge
  Lørdag 10. august Kl. 08:15 og 13:15 Ægteskabsturnering finaler Rungsted Uge
  Lørdag 10. august Kl: 09:00 RGK Open - stableford og slagspil (åben) Rungsted Uge
  Søndag 11. august Kl: 09:30 (kanon) Royal Unibrew Scramble Rungsted Uge
  Lørdag 17. august Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Søndag 18. august Kl. 08:00 DGU Danmarksturnering Divisionskampe
  Lørdag 24. august Kl. 08.00 og 13:00 Klubmesterskaber slagspil Klubmesterskaber
  Søndag 25. august Kl. 08:00 Klubmesterskaber slagspil Klubmesterskaber
SEPTEMBER 1. til lørdag 7. sep. Hele dagen
EM Senior Herrer BANEN LUKKET
  Lørdag 21. september Kl. 08.00 og 13:00 Klubmesterskaber hulspil Klubmesterskaber
  Søndag 22. september Kl. 08.00 og 13:00 Klubmesterskaber hulspil Klubmesterskaber
  Lørdag 28. september Kl. 08::30 Dr. Alexandrines vandrepokal kval Klubturnering
  Søndag 29. september Kl. 08:30 Dr. Alexandrines vandrepokal finale Klubturnering
OKTOBER Lørdag 5. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball herrer og damer R1 Tavlematch
  Søndag 6. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball herrer og damer kvart Tavlematch
  Lørdag 12. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball herrer og damer semi Tavlematch
  Søndag 13. oktober Kl. 09:00 Efterårsfourball herrer og damer finale Tavlematch
  Søndag 27. oktober Kl. 09:30 (kanon) Classic Golf afslutningsturnering Klubturnering

 Bestyrelsen og turneringsudvalget kan foretage ændringer i programmet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TURNERINGSBETINGELSER I RGK:

Tilmelding til en turnering:
Skal ske via GolfBox eller personlig henvendelse i receptionen.

Startlister:
Offentliggøres i Golfbox og opsættes senest dagen før turneringen kl 12:00.

Ingen spiller må rette i startlisten. Rettelser kan alene foretages af klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud:
Må kun finde sted til klubsekretariatet eller turneringsledelsen.

Afbud afgivet efter offentliggørelse af startlisten fritager ikke den tilmeldte for turneringsfee. Deltagelse i efterfølgende turneringer kan først finde sted, når indbetaling af turneringsfee er foretaget.

Udeblivelse:
Uden gyldigt afbud - kan medføre karantæne fra en eller flere turneringer. Turneringsfee skal indbetales snarest. (Se under afbud).

Indsættelse af reserver:
I slagspilsturneringer kan der indsættes reserver efter turneringsledelsens skøn.

Scorekort:
Skal være afhentet senest 15 min. før start. Spilleren skal være spilleklar ved 1. tee (på puttinggreen) senest 5 min. før start. Såfremt dette ikke overholdes, kan spilleren fratages retten til at starte i turneringen.

Scorekort skal afleveres til turneringsledelsen uden unødig forsinkelse efter rundens afslutning.

Langsomt spil:
Såfremt en gruppe har tabt, eller er ved at tabe et helt hul i forhold til gruppen foran, er turneringsledelsen berettiget til at give spillerne en advarsel og meddele at de er sat under særlig observation i relation til golfregel 6-7 om unødig forsinkelse. Straffen i slagspil for overtrædelse af golfregel 6-7 er 2 straffeslag, og ved gentagelse, diskvalifikation.

Lige resultat:
Såfremt intet andet fremgår af turneringsbetingelserne, afgøres lige resultater i turneringer afviklet efter slagspilsreglerne efter den matematiske metode, dvs. bedste resultat på de sidste 9 huller, de sidste 6 huller, de sidste 3 huller, sidste hul. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Ved matcher afviklet efter hulspilsreglerne afvikles lige resultat ved Sudden Death.


Påklædning:
Turneringsledelsen kan nægte en spiller starttilladelse, såfremt det skønnes, at klubbens påklædningsregulativ er væsentligt tilsidesat.

Mobiltelefoner:
Spilleren bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere. Sker dette, og finder turneringsledelsen, at spilleren herved er skyldig i et alvorligt brud på etikettereglerne, kan den diskvalificere spilleren efter regel 33.7. 

Lokale regler (udover de på scorekortet anførte):
Vil til daglig fremgå af hovedtavlen. På turneringsdage vil de lokale regler være ophængt i starterhuset.

Afbrydelse af spillet:
Såfremt turneringsledelsen skønner det nødvendigt (f.eks. storm eller oversvømmelse af greens), kan den suspendere spillet, og spillerne skal i så fald følge regel 6-8b. Signalet vil være to tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn, udført flere steder på banen. Såfremt der er fare for lynnedslag vil signalet være fire tæt på hinanden fulgte trut fra et tågehorn flere steder på banen, og spillerne skal i så fald indstille spillet øjeblikkeligt. Ved afbrydelse af spillet skal spillerne forblive i området til spillet genoptages eller andet bestemmes af turneringsledelsen.

Spillerne må ikke genoptage spillet, førend turneringsledelsen har givet tilladelse hertil, hvilket vil ske ved et langtrukket trut fra et tågehorn flere steder på banen.

Overholdelse af tidsfrister:
Spillernes opmærksomhed henledes på vilkårene i turneringsbetingelserne for overholdelse af tidsfrister i klubbens gennemgående hulspilsmatcher og overtrædelse heraf.

I øvrigt:
Erindres om handicapreglerne for regulering af handicap, dvs. at handicapregulering såvel nedad som opad er gældende fra det øjeblik runden er færdigspillet, uanset om runden er registreret i GolfBox. Kun spillere med EGA-handicap reguleres.

Protester:
Protester, der indgives i henhold til regel 34-1 undtagelser, skal indgives senest på den femte dag efter slagspilsturneringens afslutning.

Turneringsudvalget (redigeret juli 2013)

(c) Rungsted Golfklub 2018