Kontingenter 2019
I alle kontingenter i Rungsted Golf Klub er inkluderet:
- Fri adgang til alle faciliteter
- Frie træningsbolde

I de aktive kontingenter tillige:
- Fri brug af trolleys
- Mulighed for at tage tre gæster med til reduceret pris i egen bold

Restaurant:
Som medlem i Rungsted Golf Klub er der desuden eksklusiv ret til at benytte klubbens restaurant, som kun er forbeholdt medlemmer og gæster i klubben.

Indskud 2019
Ved optagelse som aktivt medlem i Rungsted Golf Klub betales et indskud.

Indskuddet for et aktivt A-medlem er kr. 40.000, dog med alternativ mulighed for at betale seks afdrag af DKK 7.500 de første seks år.

Junior indtil 21 år samt unge op til 29 år betaler et væsentligt mindre indskud og har deres egen rateordning, således at betalingen fordeler sig i rater fra indmeldelsesåret.

Fra 2018 har vi indført et familieindskud, hvor der gives kr. 10.000 i rabat på den ene voksen samt halv pris på barn/børns indskud.

Yderligere information herom kan fås ved henvendelse til klubbens administration.

A-medlem (30+) DKK 11.400
Fuldtid 70+ (uden indskud) DKK 15.400
Hverdag 80+ (flex) DKK 6.950
26-29 år DKK 7.050
22-25 år DKK 4.950
Junior til 21 år DKK 3.400

Flex 15-21 år DKK 1.475
Flex 22-25 år DKK 2.700
Flex 26-39 år DKK 4.000

Passiv II DKK 2.800
Passiv Junior til 21 år DKK 925
Passiv 22-25 år DKK 1.625
Indskud senior DKK 40.000
Indskud senior afdrag over seks år DKK 45.000
Indskud junior til 21 år DKK 20.000
Indskud 22-25 år DKK 25.000
Indskud 26-29 år DKK 30.000
Familieindskud
To voksne og min. et barn
Kontakt os
(c) Rungsted Golfklub 2018